خدمات تعهد شده در مدت زمان اعتبار تمدید پشتیبانی
(به صورت رایگان و در محل شرکت سراج سبز)

  • ارائه نسخه های جدید
  • رفع ایراد نرم افزار (باگ) در قسمت های مختلف نرم افزار
  • برنامه ریزی قفل پاک شده
  • جایگزینی سی دی مفقود شده (ارائه ی مجدد سی دی)
  • رفع مشکل به صورت آنلاین
  • اضافه نمودن امکانات به کدهای جامع و شبکه
  • آموزش محصولات شبکه، سه جلسه (شامل یک جلسه نصب و دو جلسه آموزش) در محل مشترک رایگان می باشد.
[product_category per_page=”20″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c”]