نرم افزار هلو ابزاری قدرتمند با کاربری آسان مناسب مدیریت مالی تمامی کسب و کار ها

نرم افزار حسابداری هلو

حسابداری

صدور فاکتور

یادآوری چک ها

انبارداری

گزارشات پیشرفته

ارسال پیامک

امکانات پایه نرم افزار هلو فروشگاهی

حسابداری

صدور فاکتور

یادآوری چک ها

انبارداری

گزارشات پیشرفته

ارسال پیامک

[us_single_image image=”15802″ size=”full” align=”center”]
[us_single_image image=”15802″ size=”full” align=”center”]

امکانات پایه نرم افزار هلو شرکتی

حسابداری

صدور فاکتور

یادآوری چک ها

انبارداری

گزارشات پیشرفته

ارسال پیامک

امکانات پایه نرم افزار هلو تولیدی

حسابداری

صدور فاکتور

یادآوری چک ها

انبارداری

گزارشات پیشرفته

ارسال پیامک

[us_single_image image=”15802″ size=”full” align=”center”]

مشاوره و دمو

برای دریافت مشاوره و دموی نرم افزار توسط کارشناسان با تجربه شرکت سراج سبز می توانید توسط این فرم نام نویسی کنید

تماس مستقیم : ۰۲۱۸۸۵۴۱۸۲۲

مشاوره و دمو رایگان

این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این قسمت نباید خالی باشد

برخی از مشتریان ما

[us_logos columns=”5″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%2213800%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fserajsabz.ir%252Fportfolio%252F%2525D8%2525A7%2525D8%2525B7%2525D9%252584%2525D8%2525B3-%2525D8%2525B3%2525D8%2525B1%2525D8%2525A7%2525D9%252585-%2525DA%2525A9%2525D9%252588%2525DB%25258C%2525D8%2525B1-%2525D8%2525AA%2525D9%252588%2525D9%252584%2525DB%25258C%2525D8%2525AF-%2525DA%2525A9%2525D9%252586%2525D9%252586%2525D8%2525AF%2525D9%252587-%2525DA%2525A9%2525D8%2525A7%2525D8%2525B4%2525DB%25258C-%2525D8%2525B3%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213658%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fserajsabz.ir%252Fportfolio%252F%2525D9%252585%2525D8%2525AC%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D8%2525B9%2525D9%252587-%2525D8%2525A8%2525D8%2525B1%2525D9%252586%2525D8%2525AF%2525D8%2525B2-%2525D8%2525A7%2525D9%252588%2525D9%252586%2525D9%252584%2525DB%25258C-brandsonly%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213659%22%2C%22link%22%3A%22url%3Aserajsabz.ir%252Fportfolio%252F%2525d8%2525b4%2525d8%2525b1%2525da%2525a9%2525d8%2525aa-%2525d8%2525ac%2525db%25258c-%2525d8%2525a7%2525d9%252585-%2525d9%252588%2525d8%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213802%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fserajsabz.ir%252Fportfolio%252F%2525D9%252581%2525D8%2525B3%2525D8%2525AA-%2525D9%252581%2525D9%252588%2525D8%2525AF-%2525D9%252585%2525D9%252586%2525D9%252587%2525D8%2525AA%2525D9%252586-%2525DA%2525AF%2525D8%2525B1%2525DB%25258C%2525D9%252584-%2525D8%2525AA%2525D9%252587%2525D8%2525B1%2525D8%2525A7%2525D9%252586-%2525D8%2525AA%2525D8%2525AC%2525D8%2525B1%2525DB%25258C%2525D8%2525B4%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213660%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fserajsabz.ir%252Fportfolio%252F%2525D8%2525B4%2525D8%2525B1%2525DA%2525A9%2525D8%2525AA-%2525D8%2525AA%2525D9%252588%2525D9%252584%2525DB%25258C%2525D8%2525AF%2525DB%25258C-%2525DA%2525A9%2525D9%252587%2525D9%252586-%2525DA%252586%2525D8%2525B1%2525D9%252585-%2525D9%2525BE%2525D9%252588%2525DB%25258C%2525D8%2525A7%252F%7C%7C%7C%22%7D%5D”]

این صفحه رو با دوستان خود به اشتراک بگذارید

هنوز تموم نشده